Vinfast VF9
Vinfast VF9 Eco: 1443200000 đ
Vinfast VF9 Plus: 1571900000 đ
Vinfast VF8
Vinfast VF8 Eco: 1057100000 đ
Vinfast VF8 Plus: 1237500000 đ
Vinfast VF e34
VinFast VF e34: 690000000 đ
Vf5 tại Đồng Hới
VF5 không bao gồm pin: 468000000 đ
VF5 bao gồm pin: 548000000 đ
Vinfast Vf6
Vinfast Vf6 Base: 675000000 đ
Vinfast Vf6 Plus: 765000000 đ
Vinfast Đồng Hới
Vinfast VF7 BASE: 850000000 đ
Vinfast VF7 PLUS: 999000000 đ
VF7 PLUS Trần kính toàn cảnh: 1024000000 đ
Bảng Giá Xe
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn (Base): 382500000 đ
VinFast Fadil bản Nâng cao (Plus): 413100000 đ
VinFast Fadil bản Cao Cấp: 449100000 đ
Bảng Giá Xe
Lux A2.0 sedan tiêu chuẩn: 881695000 đ
Lux A2.0 sedan nâng cao: 948575000 đ
Lux A2.0 sedan cao cấp: 1074450000 đ
Bảng Giá Xe
VinFast LUX SA2.0 tiêu chuẩn: 1226165000 đ
VinFast LUX SA2.0 nâng cao: 1298840000 đ
VinFast LUX SA2.0 cao cấp: 1451600000 đ